Floriday

Floriday koppeling:

Het Olsthoorn Kwekerspakket is uitgebreid met een direct (API-)koppeling met Floriday. Voorlopig geldt dit alleen voor Connecthandel via RFH. Klokhandel blijft tot (naar verwachting) eind 2021 ongewijzigd.

Ieder die directe handel heeft, moet voor 1 januari a.s. zijn aangesloten. Hoort u daarbij? In de maanden november en december volgen instructies per e-mail. Zorg nu eerst voor kloppend aanbod op het online platform van Floriday. Inmiddels is bekend geworden dat RFH de datum heeft opgeschoven naar 1 april 2021. Wij adviseren niet uit te stellen tot maart. Hoe eerder, hoe meer tijd u heeft om te wennen.

Werking (in het kort): Orders komen automatisch door in ons bestelsysteem (indien aanwezig) en PrintBrief. Daar zijn ze te selecteren voor het maken van leveringen, voorzien van aanvoerbrieven. We hebben geprobeerd het zoveel mogelijk op het bestaande te laten lijken. Tevens is er een duidelijke handleiding.

Hoewel de opgeleverde functionaliteit in de praktijk goed werkbaar is, wordt er continue verder gebouwd aan diverse kleine verbeteringen, alsmede aanzienlijke uitbreidingen. U wordt daarom geadviseerd regelmatig te updaten. In de begintijd zeker elke 2 weken.

Eind week 2 zijn ongeveer 270 kwekers, die met het Olsthoorn Kwekerspakket werken, gekoppeld aan Floriday met de direct API-koppeling.